‘De invloed van lachgas op de aardopwarming is 273 keer groter dan die van CO2!’

Een foto van de aarde.

De uitstoot van broeikasgassen draagt bij aan de opwarming van de aarde. Er bestaan verschillende broeikasgassen, waarvan koolstofdioxide (CO2) de meeste bekende is. Een ander broeikasgas is ‘lachgas’. Lachgas is relatief onbekend, maar wel een ontzettend zwaar broeikasgas. Wij helpen om het ontstaan en de uitstoot van onder andere lachgas in beeld te brengen op rioolwaterzuiveringen (rwzi's).

Lachgas en CO2

Lachgas weegt veel meer dan CO2. De invloed van lachgas op de opwarming van de aarde is namelijk 273 keer groter dan die van CO2. Daarmee is de uitstoot van lachgas verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale broeikasgasuitstoot van de waterketen – aanpakken dus!

‘De uitstoot van lachgas is verantwoordelijk voor ongeveer een
kwart van de totale broeikasgasuitstoot van de waterketen!’

 

Geen lachgas in de Klimaat Monitor

Het rapporteren van CO2 in de jaarlijkse Klimaat Monitor is verplicht voor waterschappen, maar dit geldt niet voor lachgas en andere broeikasgassen. Waterschappen worden hier dus ook niet op afgerekend. Dat is gek, want lachgas draagt wél bij aan het probleem van klimaatverandering. Gelukkig zien we dat waterschappen uit zichzelf steeds meer onderzoek doen naar lachgas (zie bijvoorbeeld STOWA 2019-05)

Lachgasemissie aanpakken is lastig

Helaas is het aanpakken van de lachgasemissie nog niet zo makkelijk op een rwzi. Er zijn op een rwzi namelijk vier manieren waarop lachgas kan ontstaan. Als je de uitstoot wil voorkomen moet je dus een balans vinden, waardoor lachgas op geen van die manieren ontstaat, én het water ook nog goed gezuiverd kan worden. Daarnaast verandert de uitstoot van lachgas ook door de seizoenen heen. Het is dus verre van eenvoudig om lachgasemissie tegen te gaan.

Meten en analyseren van lachgas

Witteveen+Bos werkt al jaren aan het verduurzamen van rwzi's. Doordat we de uitstoot veelal onderzoeken op jaarbasis, is het moeilijk om advies te geven over processen die op een kleinere tijdschaal plaats vinden. De vorming van broeikasgassen verandert echter per minuut, dus we moeten ons advieswerk uitbreiden om de uitstoot van broeikasgassen op een rwzi juist in kaart te brengen.

Een collage van twee foto's waar gasuitstoot te zien is.

De Emission Impact Controller

Daarom ontwikkelen we de Emission Impact Controller (EIC). De EIC bestaat uit een combinatie van verschillende modellen en metingen, die alle broeikasgassen op een rwzi in beeld brengen. Op die manier kunnen we de uitstoot van broeikasgassen op de rwzi op minuutbasis rapporteren, analyseren en uiteindelijk ook controleren.

We doen dat in samenwerking met Cobalt Water Global. Een internationale partij die zich al tien jaar specialiseert in lachgas. We gebruiken hun Artificial Intelligence/Machine Learning-modellen om nog betere voorspellingen te doen over de uitstoot van lachgas, de manier waarop het ontstaat en hoe we de uitstoot kunnen verminderen.

Op die manier werken we aan een duurzame toekomst!

Lees hier alles over de Emission Impact Controller

De Emission Impact Controller biedt grip op broeikasgasemissies op de rioolwaterwaterzuivering.

Een foto van een waterfabriek in Wilp.