Voedsel, natuur en landschap

Foto van meerdere koeien die in een weiland lopen. Er zijn getallen aan toegevoegd die iets zeggen over de afname van melkveebedrijven.

Zorg voor onze leefomgeving is van groot belang, zodat deze ook in de toekomst van waarde blijft voor mens en dier. We werken aan het vergroten van biodiversiteit en duurzame oplossingen. Onze integrale blik en decennia aan ervaring bieden een fundament voor het maken van waardevolle digitale oplossingen die complexe vraagstukken helpen te beantwoorden.

Foto van meerdere koeien die in een weiland lopen. Er zijn getallen aan toegevoegd die iets zeggen over de afname van melkveebedrijven.

Ontdek onze diensten rondom voedsel, natuur en landschap

Alle digitale diensten voor voedsel, natuur en landschap op een rij

Watervraagprognosetool

Schaarste aan zoetwater is een groeiend probleem. Met deze tool kan je als waterbeheerder makkelijker anticiperen op vraag en aanbod.

Bekijk deze dienst

Het Stikstofdepositiedashboard

De gebruiker kan aan de knoppen draaien en zien wat de impact van een maatregel is op de stikstofuitstoot.

Bekijk deze dienst

Bekijk alle diensten

Lees meer