Kwaliteit van leven

Door toenemende industrialisering en verstedelijking komen industrie en woningen steeds dichter bij elkaar te staan. Veiligheid, luchtkwaliteit, geur en geluidsoverlast vragen daarom steeds meer aandacht. Het beleid moet zich richten op integraliteit, want hoe borg je de gezondheid van bewoners, met andere gebruikers in een gebied? Is er voldoende inzicht en zijn deze vragen kwantificeerbaar? Onze digitale oplossingen zorgen voor een integrale blik op duurzame ontwerpkeuzes.

2 vrouwelijke wielrenners fietsen langs het strand.