ANT

Infraprojecten als wegen, tunnels of bruggen zijn doorgaans zeer complex en er wordt door alle betrokken partijen veel data uitgewisseld. We werken daarbij steeds vaker met parametrische, technische modellen. Als je die op papier schrijft moet er bij iedere verandering weer opnieuw geschreven en gerekend worden. De output van de ene partij is immers de input voor de andere partij. Een tijdrovende werkwijze die fouten in de hand werkt en onder druk staat van de noodzaak tot korte doorlooptijden. De hoogste tijd om dat proces te verbeteren, dat maakt ANT mogelijk.

2 handen die aan het typen zijn op een laptop.

De gebruiksvriendelijke spil in het ontwerpproces

ANT is een online platform waarmee diverse mensen in het bouwproces van infraprojecten samenwerken. Uitwisseling van data gebeurt centraal en aanpassingen zijn voor iedereen direct zichtbaar. Ook is zo de mogelijkheid om veel varianten uit te werken ineens haalbaar, terwijl de afstemming tussen de verschillende disciplines foutloos verloopt.

In ANT worden de afhankelijkheden aangegeven op parameter-niveau, waardoor op ieder moment kan worden gecontroleerd of iedere discipline nog over de juiste data beschikt. Doordat in ANT deze afhankelijkheden zijn vastgelegd, worden deze stappen geautomatiseerd uitgevoerd en is er geen tussenkomst van de gebruiker nodig. ANT is daarmee de gebruiksvriendelijke spil in het ontwerp- en bouwproces.

Foto vanaf de grond gemaakt naar boven. Je ziet flatgebouwen en een blauwe lucht.

Veelgebruikte softwarepakketten

Bij digitale oplossingen gebeurt het vaak dat gebruikers hun werkwijze moeten aanpassen aan de software. Een van de belangrijkste kenmerken van ANT zijn de automatische koppelingen (API’s) waardoor alle partijen hun eigen software kunnen gebruiken. Standaard zijn er koppelingen met SCIA Engineer, Plaxis, Excel, Python en Revit.

Voor middelgrote en kleinere aannemers

Met name voor middelgrote en kleinere aannemers is ANT een aantrekkelijke oplossing om het ontwerpproces flink te versnellen. ANT is door Witteveen+Bos ontworpen (samen met softwareontwikkelaar CollaborAll) met de praktijk van alledag als uitgangspunt. Als aannemer word je niet meer onnodig belast met nieuwe werkmethoden.

Foto van een druk plein in een stad.

Waarom ANT?

Wit icoon van drie personen met een blauwe achtergrond.
Foutloze afstemming

De afstemming tussen verschillende disciplines verloopt foutloos, doordat de uitwisseling van data op een centrale plek gebeurt en aanpassingen direct zichtbaar zijn voor iedereen.

Wit icoon van een persoon met een bouwhelm op en twee tandwielen bij zijn hoofd. De achtergrond is blauw.
Automatische koppelingen

Dankzij de automatische koppelingen kunnen alle partijen blijven werken met hun eigen software. Standaard zijn er koppelingen met SCIA Engineer, Plaxis, Excel, Python en Revit.

Wit icoon van twee driehoekjes die naar rechts wijzen met een blauwe achtergrond.
Versnelt het ontwerpproces

Vooral voor middelgrote en kleinere aannemers is ANT een aantrekkelijke oplossing om het ontwerpproces flink te versnellen. Je wordt als aannemer namelijk niet meer belast met nieuwe werkmethoden.

Marc Taken.jpg

Meer weten?

Marc Taken.jpg
Marc Taken Groepsleider BIM modelontwikkeling en coördinatie

Door zijn brede ervaring bij diverse civiel constructies is hij goed in staat om mee te denken in de praktische toepassingen van ANT in alle type projecten.