InfraShaper

Wanneer je als gemeente of provincie een bestaande weg wil herinrichten, worden er vaak meerdere varianten voor de wegprofielen onderzocht. Vaak komen deze wegprofielen uit handboeken en bijbehorende richtlijnen, maar ontbreekt de link met de bestaande situatie. Het is een ingewikkelde opgave om uiteindelijk een keuze te maken welke variant het beste in die bestaande situatie past. De InfraShaper biedt hulp.

Een screenshot van de InfraShaper. Je ziet aan de linkerkant de nieuwe situatie van een straat en aan de rechterkant de huidige situatie van een straat.

Vergemakkelijkt het keuzeproces tijdens herinrichtingsprojecten

Er zijn verschillende redenen waarom gemeentes en provincies besluiten een weg te gaan herinrichten. Bijvoorbeeld omdat dat er te hard gereden wordt, de weg te smal is voor groot verkeer of omdat er behoefte is aan meer groen. Verschillende wegprofielen worden vervolgens opgesteld, maar het keuzeproces duurt vaak lang, is complex en onoverzichtelijk. Met de InfraShaper kunnen snel verschillende varianten met elkaar vergeleken worden, dit helpt om het keuzeproces te vergemakkelijken en maakt de ruimtelijke impact van de nieuwe wegprofielen gelijk inzichtelijk.

Een collage van 2 screenshots van de InfraShaper. Je ziet hier de vergelijking van 2 verschillende wegprofielen.

Hoe werkt de InfraShaper?

De provincie of gemeente levert bepaalde wegprofielen aan uit bijvoorbeeld een eigen handboek voor de inrichting van wegen en de openbare ruimte. Deze wegprofielen worden vervolgens omgezet naar 3D-bouwstenen. Deze bouwstenen bevatten ook direct de richtlijnen van hoe er omgegaan kan worden met verschillende breedtes van de wegprofielen. Zo kan het zijn dat een stuk straat bijvoorbeeld breder of smaller is dan het profiel dat geplaatst moet worden. Soms kan simpelweg het trottoir worden uitgerekt of ingekort, maar soms zijn er andere regels die gevolgd moeten worden.

Een screenshot van de InfraShaper.

Wisselen tussen de wegprofielen

Witteveen+Bos maakt een webapplicatie voor de desbetreffende gemeente of provincie. Hierin selecteer je vervolgens een kaart en straat. Na de selectie verschijnt een 3D-weergave van de bestaande situatie. In deze 3D-omgeving kunnen de verschillende wegprofielen in de bestaande situatie worden geprojecteerd. Hierdoor kan je eenvoudig meerdere wegprofielen met elkaar vergelijken, inclusief de globale hoeveelheden, materialen en kosten die hiervoor nodig zijn. Denk aan benodigde hoeveelheden (rood) asfalt, betontegels en bomen. Dit gebeurt op schetsontwerpniveau, waardoor je al vroeg inzicht hebt in de globale hoeveelheden en bijkomende kosten.

Een screenshot van de InfraShaper. Links een plattegrond van de stad en rechts de nieuwe situatie met de hoeveelheden die voor het nieuwe wegprofiel nodig zijn.

Visuele vergelijking

De InfraShaper vergelijkt het huidige straatbeeld door een Google Maps Streetview Overlay. Dit biedt als voordeel dat je direct het verschil tussen de huidige en toekomstige situatie kan bekijken. Daarnaast helpt deze 'overlay' met de burgerparticipatie; de vergelijking met de oude situatie maakt het namelijk herkenbaar en inzichtelijker voor omwonenden.

De InfraShaper is inzetbaar voor álle straten

De 3D-bouwstenen van de wegprofielen kunnen voor iedere straat worden ingezet, zolang de juiste ontwerprichtlijnen worden aangeleverd. Denk aan richtlijnen als: in deze straat moet het wegprofiel 30 cm van de kadastrale grenzen beginnen, het trottoir moet altijd minstens 120 cm breed zijn, et cetera. Als de wegprofielen en regels bekend zijn kun je deze modellen dus gebruiken voor elke straat binnen het beoogde gebied.

Een collage van 3 screenshots van de InfraShaper.

Voordelen van de InfraShaper

Wit icoon van ster met een blauwe achtergrond.
Overzicht

De tool geeft direct inzicht in de benodigde hoeveelheden, materialen en de kosten per variant.

Een wit icoon met een lachende smiley en een blauwe achtergrond.
Snelle vergelijking

Verschillende varianten kunnen snel en al vroeg in het proces met elkaar worden vergeleken. Ook kan het nieuwe straatbeeld worden vergeleken met de huidige situatie.

Icoon van een witte lamp met een blauwe achtergrond.
Inzetbaar voor alle straten

Als de 3D-bouwstenen van de wegprofielen gemaakt zijn kunnen deze voor alle straten worden ingezet.

Erik Bosman.jpg

Meer weten?

Erik Bosman.jpg
Erik Bosman Unity-developer

Erik is software-ontwikkelaar en gespecialiseerd in het bouwen van 3D-applicaties die worden ingezet voor visualisaties, simulaties en digital twins.