PCLake metamodel

Gebruik hier het metamodel van PCLake om meteen een inschatting van de verwachte waterkwaliteit te maken.

Helder

PCLake biedt hulp

We werken bij Witteveen+Bos samen met partners aan een duurzame inrichting van wateren en aan een veilige omgeving in delta's, kust- en riviergebieden. Met de stijging van de zeespiegel, de bodemdaling en het veranderende klimaat staan we voor grote uitdagingen. Dat vraagt om slimme digitale oplossingen, PCLake biedt hulp.

PCLake visualisatie door Jan Janse.
Bob.jpg

Meer weten?

Bob.jpg
Bob Brederveld Aquatisch ecoloog

Bob heeft zich verdiept in waterkwaliteit, modellering, waterbeheer, gegevensanalyse en milieuwetenschap.