Schoon water

Luchtfoto van een waterzuiveringsbedrijf. Er zijn grafische elementen toegevoegd zoals de status van de pomp, de alarmen en de pijpen.

Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Het zorgen voor schoon water is dan ook één van de grootste uitdagingen in onze samenleving. Wij werken samen met de keten aan de verbetering van de chemische en ecologische oppervlaktewaterkwaliteit en we sluiten water- en grondstofketens als basis voor een circulaire economie. We geloven in kennisdeling en bouwen digitale oplossingen om je te helpen bij deze complexe uitdagingen.

Luchtfoto van een waterzuiveringsbedrijf. Er zijn grafische elementen toegevoegd zoals de status van de pomp, de alarmen en de pijpen.

Ontdek onze diensten rondom schoon water

Alle digitale diensten voor schoon water

PCLake & PCDitch

De waterkwaliteit van oppervlaktewater staat onder druk. Met het metamodellen van PCLake en PCDitch kan worden berekend wat de kritische fosfaatbelasting per water is.

Lees meer

PCLake metamodel

Gebruik hier het PCLake metamodel. Dit model laat zien hoe de waterkwaliteit ervoor staat in een meer of plas.

Lees meer

BlueCAN Tool

Met de BlueCAN Tool kunnen waterbeheerders bepalen hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten door afzonderlijke plassen en meren.

Lees meer

PCDitch metamodel

Gebruik hier het PCDitch metamodel. Dit model laat zien hoe de waterkwaliteit ervoor staat in een kanaal of sloot.

Lees meer

Alle digitale diensten

Lees meer