PCDitch metamodel

Gebruik hier het metamodel van PCDitch om meteen een inschatting van de verwachte waterkwaliteit te maken.

Algen in water bij muur

PCDitch biedt hulp

We werken bij Witteveen+Bos samen met partners aan een duurzame inrichting van wateren en aan een veilige omgeving in delta's, kust- en riviergebieden. Met de stijging van de zeespiegel, de bodemdaling en het veranderende klimaat staan we voor grote uitdagingen. Dat vraagt om slimme digitale oplossingen, PCDitch biedt hulp.

Samenwerking

De modellen van PCLake en PCDitch zijn ontwikkeld door Jan Janse (Janse, 2005). Beide modellen zijn verder ontwikkeld door Witteveen+Bos, STOWA, het NIOO-KNAW, Planbureau voor de Leefomgeving en de WUR. PCLake en PCDitch zijn al succesvol in meerdere projecten ingezet

Afbeelding: Van Gerven, Luuk PA, et al. "How regime shifts in connected aquatic ecosystems are affected by the typical downstream increase of water flow." Ecosystems 20 (2017): 733-744.

Een schematische afbeelding van het ecosysteemmodel van PCDitch met daarin de componenten en processen
Bob.jpg

Meer weten?

Bob.jpg
Bob Brederveld Aquatisch ecoloog

Bob heeft zich verdiept in waterkwaliteit, modellering, waterbeheer, gegevensanalyse en milieuwetenschap.