Privacyverklaring

 

De Witteveen+Bos groep (hierna Witteveen+Bos) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Witteveen+Bos verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

1. Doeleinden van de verwerking
Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Witteveen+Bos over u verzamelt. Witteveen+Bos gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • afhandeling van de door u aangevraagde informatie;
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen en evenementen;
 • samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • beveiliging en verbetering van onze website;
 • sollicitanten benaderen voor mogelijk vrijgekomen vacatures;
 • het contact houden met mogelijk geïnteresseerden voor stage, afstudeer-
  of baanmogelijkheden naar aanleiding van een bedrijvendag,
  businesscourse of evenement;
 • interne en externe communicatie.

2. Persoonsgegevens die verwerkt worden
Witteveen+Bos verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Witteveen+Bos heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Witteveen+Bos verwerkt:

 • voor en achternaam;
 • IPadres;
 • gebruiksgegevens over uw activiteiten op onze website;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door u in te schrijven voor de nieuwsbrief,
  die u verstrekt in correspondentie en/of die u telefonisch verstrekt;
 • beeldmateriaal gemaakt tijdens evenementen van Witteveen+Bos;
 • persoonsgegevens die u actief verstrekt door het invullen van een sollicitatieformulier.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Witteveen+Bos heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Indien Witteveen+Bos toch zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Witteveen+Bos via privacyofficer@witteveenbos.com. Witteveen+Bos draagt er dan zorg voor dat deze gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Witteveen+Bos neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de nieuwsbrief blijven uw persoonsgegevens bewaard zolang u informatie van Witteveen+Bos wenst te ontvangen. Als u geen nieuwsbrief meer van Witteveen+Bos wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven door contact met ons op te nemen via communications@witteveenbos.com of via de ‘afmelden voor deze e-mailings’ optie die in elke nieuwsbrief van Witteveen+Bos te vinden is.

Bij sollicitaties op een vacature en bij een open sollicitatie verwijdert Witteveen+Bos uw gegevens één jaar nadat de laatste correspondentie met u hierover heeft plaatsgevonden. Heeft u met ons gesproken op een bedrijvendag, een businesscourse of ander evenement, dan bewaart Witteveen+Bos uw gegevens maximaal drie jaar.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Witteveen+Bos deelt geen persoonsgegevens met derden zonder uw toestemming, behalve als er sprake is van één van de volgende gelimiteerde situaties:

6.1 Specifieke service
Witteveen+Bos deelt informatie met vertrouwde bedrijven die specifieke services leveren voor de website, zodat Witteveen+Bos aan uw verzoeken kan voldoen. Deze bedrijven gebruiken deze informatie voor geen andere doeleinden dan voor de specifieke service aan de website.

6.2 Externe leveranciers
Witteveen+Bos huurt in voorkomende gevallen andere bedrijven in om namens haar beperkte services aan te bieden, waaronder het printen, verpakken, mailen en bezorgen van materiaal en het verzenden van post.

Witteveen+Bos verstrekt deze bedrijven alleen die informatie die ze nodig hebben om de dienst te leveren en het is hen niet toegestaan om de informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

6.3 Wettelijke vereisten en onderzoeken
Witteveen+Bos zal uw persoonsgegevens aan een derde partij bekendmaken als dit wettelijk verplicht is of als Witteveen+Bos te goeder trouw meent dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de rechten van Witteveen+Bos te beschermen en/of fraude te voorkomen;
 • Witteveen+Bos te beschermen tegen misbruik, verkeerd gebruik of
  ongeoorloofd gebruik van haar producten of diensten;
 • de persoonlijke veiligheid of eigendommen van medewerkers,
  gebruikers of het publiek te beschermen. Dit betekent onder
  andere dat als u valse of misleidende registratie informatie geeft of
  als u zichzelf probeert voor te doen als iemand anders, deze
  nformatie kan worden bekendgemaakt aan een derde partij.

7. Cookies
Witteveen+Bos gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Witteveen+Bos gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Witteveen+Bos aan de hand van de cookies de website optimaliseren.

U kunt de cookies accepteren of weigeren. U accepteert door op de knop te klikken in de balk met cookiemelding die in uw browser verschijnt. U kunt ook kiezen om geen cookies te accepteren, dan klikt u op 'Sluiten'. Dit heeft geen gevolgen voor het functioneren van de website. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via privacyofficer@witteveenbos.com.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de Privacy Officer van Witteveen+Bos een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand waarover Witteveen+Bos beschikt naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacyofficer@witteveenbos.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Witteveen+Bos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Witteveen+Bos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

9. Beveiliging persoonsgegevens
Witteveen+Bos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Privacy Officer via privacyofficer@witteveenbos.com.


[Voor het laatst bijgewerkt op: 25 april 2019]