InBeeld

Bewoners en andere belanghebbenden op een efficiënte en effectieve manier betrekken bij ruimtelijke projecten is een uitdaging. Voor veel omgevingsmanagers en communicatiemanagers zijn matig bezochte klankbordavonden of spraakverwarringen door uiteenlopende kennisniveaus geen onbekende fenomenen. InBeeld is een beproefde online participatietool en neemt veel hobbels in de communicatie over projecten weg.

Ingezet voor Houtplein Haarlem
Een vrouw met haar laptop op haar schoot. Ze kijkt naar haar scherm waarop een InBeeld omgeving is te zien.

Meer tevreden bewoners

Bewoners in een vroeg stadium betrekken bij projecten in hun eigen leefomgeving levert vaak betere resultaten op en meer tevreden bewoners. Witteveen+Bos is bij de ontwikkeling van veel projecten in de ruimtelijke ordening betrokken en heeft ruime ervaring opgebouwd door het contact met vele stakeholders: zowel experts als leken en zowel professionals als omwonenden. Om dit contact zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren hebben we InBeeld ontwikkeld.

InBeeld als online aanvulling

InBeeld is bij Witteveen+Bos onderdeel van een totaal participatietraject, waar onder andere ook de klassieke bewoners- en klankbordavonden deel van uitmaken. Deze tool is een online aanvulling die ook bewoners aanspreekt die al gewend zijn aan digitale informatie-uitwisseling.

Witteveen+Bos zet een online omgeving op en ondersteunt bij het genereren van content en met de interactie, inclusief de verwerking van reacties en de terugkoppeling op het online platform. Geïnteresseerden vinden zo 24/7 de actuele informatie en kunnen de voortgang van het project stap voor stap volgen.     

Een illustratie van een tablet en twee handen. Op de tablet zie je een plattegrond van een brug en wegen. Ook zie je reactie's van een buurtbewoner die zich afvraagt waar ze nu haar auto moet parkeren.

InBeeld in de praktijk

InBeeld is inmiddels succesvol ingezet door 35 gemeentes en bedrijven in Nederland, Singapore en België. Met als doel om de participatie van bewoners of andere belanghebbenden te vergroten. Een sprekend voorbeeld is de gemeente Schiedam waarvoor Witteveen+Bos het inrichtingsplan heeft gemaakt. Met InBeeld hebben we de bewoners van de Hogendorpstraat e.o. hierbij betrokken. De mogelijkheid om hier te reageren is inmiddels gesloten, maar de site geeft een goede indruk van de mogelijkheden van InBeeld. Ga hier naar het InBeeld platform van gemeente Schiedam.

 

Meer weten? Ga naar: inbeeld.app

Een illustratie van twee handen die een tablet vasthouden. Op de tablet zie je een alternatief staan voor de huidige brug.

InBeeld toegankelijk voor iedereen

Voor InBeeld is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd door Firmground. Hiervoor is gekeken naar wibostraat.inbeeld.app. Uit het onderzoek blijkt dat InBeeld volledig voldoet aan de eisen die de overheid stelt met betrekking tot digitale toegankelijkheid. Het gebruik maken van digitale tools is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend, de eisen die gesteld zijn aan overheidswebsites zorgen er voor dat deze voor iedereen bruikbaar zijn, ook voor mensen met een beperking.

Iemand bekijkt InBeeld op een laptop.

Voordelen van InBeeld

Wit icoon van drie personen met een blauwe achtergrond.
Meer en kwalitatieve feedback

De online omgeving maakt het makkelijk opvattingen van bewoners en belanghebbenden te analyseren. Bewoners kunnen 24/7 reageren.

Wit icoon van twee spreekballonnen met een blauwe achtergrond.
Transparante communicatie

Vragen en reacties zijn voor iedereen in te zien en/of te becommentariëren. De soms complexe informatie wordt op InBeeld op een begrijpelijke wijze gepresenteerd.

Een wit icoon met een lachende smiley en een blauwe achtergrond.
Groter bereik

Door InBeeld te combineren met fysieke bijeenkomsten bereik je een brede en diverse groep mensen.

Sanne Ruiter.jpg

Meer weten?

Sanne Ruiter.jpg
Sanne Ruiter Omgevingsadviseur

Sanne is als omgevingsmanager altijd op zoek naar de optimale participatie van stakeholders in projecten. Hiervoor zet ze onder meer het InBeeld platform in.