DigiPro H2O

Bij een waterbedrijf en waterschap worden duizenden metingen gedaan rondom waterkwaliteit en kwantiteit. Dit levert een enorme bron aan data, waarvan een groot deel verdwijnt in een archief. De DigiPro H2O creëert inzicht in processen door gebruik van deze data, en bespaart daarmee tijd en geld.

Meerdere kranen. Uit de voorste stroomt water.

Hoe DigiPro H2O werkt

Met de DigiPro H2O biedt Witteveen+Bos inzicht in processen door:

  • Het structureren van de data.
  • Data validatie met behulp van de DataProfeet®.
  • Weergave van de data door het gebruik van grafieken, KPI’s, en GIS kaarten.
  • Modellen ontwikkelen om toekomstige situaties te voorspellen.

Op deze manier werken we bijvoorbeeld aan:

  • Predictive maintenance van assets.
  • Correlaties onderzoeken tussen effluentconcentraties, de toevoer naar een RWZI, en de benutte capaciteit van blowers.
  • Analyse van water productie stations.

 

Een collage van screenshots van de DigiPro H2O.

Procestechnoloog blijft in control

DigiPro H2O is een hulpmiddel bij het digitaliseren van het werk binnen het waterbedrijf. Het maakt het analyseren van de vele meetresultaten sneller en gemakkelijker. Zuiveringstechnici hebben hierdoor meer tijd voor procesoptimalisaties en calamiteiten. Op die manier bespaart de DigiPro H2O tijd en geld, terwijl de procestechnoloog de controle over het proces behoudt.

Een zilveren kraan waar water uitstroomt.

Waarom DigiPro H2O?

Wit icoon van een persoon met een bouwhelm op en twee tandwielen bij zijn hoofd. De achtergrond is blauw.
Geen onbenutte data

De digitale tool maakt gebruik van alle beschikbare data. Dit maakt de tool zeer efficiënt.

Wit icoon van twee driehoekjes die naar rechts wijzen met een blauwe achtergrond.
Tijdsbesparing

Er wordt veel tijd bespaart doordat de processen bij afvalwaterzuiverings- en drinkwaterbedrijven worden gemonitord en geoptimaliseerd.

Wit icoon van een hamer en een tang met een blauwe achtergrond.
Automatisering

Dankzij het zelflerend algoritme wordt het zuiveringsproces, op basis van sterke correlaties in de data, geautomatiseerd.

Erwin Visser.jpg

Meer informatie?

Erwin Visser.jpg
Erwin Visser Teamleider en Adviseur Procesautomatisering

Erwin heeft een passie voor het ontwikkelen van digitale oplossingen om complexe processen te optimaliseren en verduurzamen.