De Watervraagprognosetool

Zoetwaterschaarste is een groeiend probleem voor waterbeheerders van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Dankzij de Watervraagprognosetool kan je als waterbeheerder makkelijker anticiperen op vraag en aanbod. De tool geeft op basis van de verwachte neerslag en de verdamping een prognose van de zoetwatervraag aan het oppervlaktewater tot zes weken vooruit.

Ingezet voor Rijkswaterstaat en tien waterschappen
Een weiland dat wordt gesproeid met water.

In te zetten op iedere locatie

De Watervraagprognosetool is in eerste instantie ingezet bij het stroomgebied rond het IJsselmeer. Dit was in opdracht van Rijkswaterstaat en 10 waterschappen. Inmiddels wordt de tool ook toegepast in het stroomgebied van het Volkerak-Zoommeer.

De modellen zijn ontwikkeld op basis van de historie en de prognoses van het Europees weermodel (ECMWF).  Deze worden gevoed met lokale data. Daarmee is de tool van nut op iedere locatie waar men te maken heeft met structurele of incidentele zoetwaterschaarste. De modellen voor de watervraag zijn berekend op basis van de historie van periodes in het jaar.

Een luchtfoto van het IJsselmeer en de omgeving.

De verdringingsreeks

Bij droogte en een lage waterstand moeten er keuzes worden gemaakt over de verdeling van het water. Waterschappen kennen hiervoor een verdringingsreeks die bestaat uit vier categorieën:

  1. waterveiligheid en het voorkomen van onomkeerbare schade;
  2. nutsvoorzieningen;
  3. kleinschalig hoogwaardig gebruik;
  4. overige behoeften.

 

Een staafdiagram van de Watervraagprognosetool. Je ziet de watervraag en het aanbod per week.

Tijdig afgewogen keuzes maken

De tool geeft op basis van de verwachte neerslag en de verdamping een prognose (tot 6 weken vooruit) voor de zoetwatervraag aan het oppervlaktewater. Bij een dreigend watertekort geeft de tool feitelijke informatie over de watervraag vanuit de industrie, voor beregening, enzovoort. Als er een watertekort dreigt, strijden deze functies om voorrang, waarbij keuzes gemaakt moeten worden in de regionale droogte-overleggen. Met de tool kunnen deze belangen worden gewogen in besluiten over de waterverdeling en maatregelen.

Met de tool kunnen maatregelen worden genomen op basis van een prognose. Hierbij wordt een bandbreedte getoond: als het meevalt ziet het er zus uit, als het tegenvalt zo. Daarmee laat de tool dus zien wat er gebeurt als je een bepaalde beslissing neemt.

Webinar gemist? Bekijk deze hier terug.

Grafiek van de Watervraagprognosetool. De grafiek geeft de te verwachten neerslag aan in het gebied Vechtstromen.

Waarom de Watervraagprognosetool?

Wit icoon van een hand die een duim omhoog steekt met een blauwe achtergrond.
Makkelijk anticiperen

De tool geeft een prognose voor de zoetwatervraag tot zes weken vooruit. Dit maakt het gemakkelijker om te anticiperen op vraag en aanbod.

Wit icoon van plus-teken met een blauwe achtergrond.
Multi-inzetbaar

De Watervraagprognosetool is in te zetten op iedere locatie waar sprake is van structurele of incidentele zoetwaterschaarste.

Wit icoon van een oog met een blauwe achtergrond.
Duidelijkheid over maatregelen

Maatregelen kunnen worden genomen op basis van een prognose. De gevolgen van de maatregel worden meteen zichtbaar in de tool. Hierdoor krijg je automatisch een indicatie of de maatregelen zinnig zijn.

Arie de Niet.jpg

Meer weten?

Arie de Niet.jpg
Arie de Niet Senior Data Scientist

Arie zet zijn kennis en ervaring in voor een duurzame en klimaatadaptieve leefomgeving.