Digital Twins

Het inspecteren en renoveren van infrastructuren is complex en arbeidsintensief. De Digital Twin helpt om de renovatie virtueel uit te denken en voor te bereiden. Scenario’s en systeemtesten kunnen dankzij de Digital Twin worden uitgevoerd, zonder dat het object hoeft te sluiten. Dus je profiteert van een optimaal, geverifieerd ontwerp met het minste risico en lagere onderhoudskosten. De Digital Twin maakt een civiel object op deze manier klaar voor de toekomst.

Visuele weergave van een weg met auto's bekeken vanuit de lucht.

Wat kan de Digital Twin?

Vereisten worden vastgelegd, geverifieerd en gevalideerd voordat de bouw begint. Onderdelen die gebrekkig lijken of niet functioneren kunnen dan al worden verbeterd.

De intelligente Digital Twin technologie kan automatische een schadepatroon herkennen. Op basis daarvan kunnen monitoring, onderhoudsplanningen en beoordelingen van de degradatie worden verbeterd. Voorspellend onderhoud is van grote waarde voor de veiligheid.

Wil je nog meer weten? Lees dan dat artikel over Digital Twins en bekijk de infographic.

Flexibiliteit en veiligheid

De tool is voor veel verschillende doeleinden in te zetten. Denk aan veiligheidsanalyses, vluchtplannen, beheer of onderhoud. Maar de beelden en animaties van het 3D model kunnen ook voor communicatie worden gebruikt, in de vorm van afbeeldingen en 3D animaties. Daarnaast kan de Digital Twin systemen testen zonder dat dit ‘in het echt’ moet gebeuren. Daardoor hoeven er minder manuren ‘in het veld’ te worden besteed en dat verkleint de kans op ongelukken.

Visuele weergave van een weg met een tunnel.

Verbetert de communicatie

Dit model verbindt alle ontwerptekeningen, (bouw)technische gegevens, real-time informatie en systemen in één overzicht. Diverse stakeholders kunnen hierin optimaal samenwerken en communiceren, door gebruik te maken van de levensechte virtuele weergave. Hiermee vervult het model de rol van informatiebron, waarop alles te herleiden is. 

Kijk hier als je meer wilt weten over digitale simulatie modellen.

Een screenshot van een brug. Rechts zie je dat het aanpasbaar is via het scherm.

Waarom Digital Twins?

Wit icoon van drie personen met een blauwe achtergrond.
Samenwerking en communicatie

Diverse stakeholders kunnen optimaal samenwerken en communiceren, door gebruik te maken van de levensechte virtuele weergave.

Wit icoon van plus-teken met een blauwe achtergrond.
Multi inzetbaar

De tool is voor verschillende doeleinden inzetbaar. Onder andere voor veiligheidsanalyses, beheer, onderhoud en communicatie.

Wit icoon van een hand die een duim omhoog steekt met een blauwe achtergrond.
Veiligheid

De intelligente Digital Twin technologie herkent automatisch een schadepatroon. Voorspellend onderhoud is van grote waarde voor de veiligheid.

Pieter-Bas de Visser.jpg

Meer informatie?

Pieter-Bas de Visser.jpg
Pieter-Bas de Visser Teamleider BIM: Design & Simulation

Pieter-Bas ontwikkelt zowel 2D als 3D simulaties en visualisaties. Begrijpelijke representaties, die inzicht brengen en participatie mogelijk maken.