HUB ME-NU!

Mobiliteitshubs gaan een belangrijke rol spelen in een toekomstbestendig mobiliteitssysteem als begin-, eind- of overstappunt. De HUB ME-NU! ontwerpfilosofie van Witteveen+Bos maakt het mogelijk om langs de voorkeuren van eindgebruikers en stakeholders een duurzame mobiliteitshub te ontwerpen.

Illustration of a HUB ME-NU Mobilitietshub

Ontwerp mobiliteitshub

Voor vrijwel iedere Nederlandse gemeente zijn mobiliteitshubs zowel een actueel thema als een complexe en integrale uitdaging. Uit analyse van bestaande mobiliteitshubs blijkt vaak dat deze hubs zijn ontworpen met ‘mobiliteit’ als leidende (en vaak enige) functionaliteit. Dit is beperkend voor de werking en de kansen op een passend exploitatiemodel. Om het ontwerpproces soepel te laten verlopen hebben we onze ervaringen gebundeld in deze ontwerpfilosofie.

Hub ME-NU op naar de ultieme mobiliteitshub: illustratie van een mobiliteitshub.

HUB ME-NU! als sleutel tot mobiliteitshubs op maat

HUB ME-NU! is ontwikkeld voor landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidsmakers en voor publieke en/of private ontwikkelaars van een mobiliteitshub. De tool helpt om op laagdrempelige wijze een duurzame mobiliteitshub te ontwerpen. We ontwerpen aan de hand van de voorkeuren van eindgebruikers en stakeholders.

HUB ME-NU! biedt handvatten om antwoorden te vinden op vragen als: ‘Hoe ontwerp je de meest duurzame mobiliteitshub? En hoe zorg je dat de hub een zo’n groot mogelijke maatschappelijke waarde heeft? Hoe zorg je dat de mobiliteitshub langjarig blijft functioneren?’

Illustratie van landelijke en stedelijke behoeften mobiliteitshub

Oplossing voor mobiliteitsspecialisten

Het concept is ook interessant voor experts en specialisten actief op het gebied van duurzame en nieuwe mobiliteit. HUB ME-NU! kan worden ingezet om het gesprek over mobiliteitshubs aan te gaan en burgers en eindgebruikers te betrekken bij het ontwikkelen van een hub. De tool is ook in staat om varianten te ontwerpen en door te rekenen.

Introductie op illustratieve wijze hoe werkt het HUB ME-NU

De HUB ME-NU! komt stapsgewijs tot een maatwerk ontwerp

Stap 1: De gebruiker kiest de gewenste functies voor de mobiliteitshub. Denk aan: mobiliteit, voorzieningen, sociaal, natuur en klimaat, energie.

Stap 2: De MobiHubtool verzamelt alle ingevulde menukaarten en analyseert deze. Op basis hiervan genereert de tool een ideale samenstelling voor de gewenste mobiliteitshub. De toolbox kwantificeert bovendien de kosten en opbrengsten, de energiebalans en de milieu-impact van de mobiliteitshub.

Stap 3: De output van de toolbox vormt een gespreksbasis om de belangen van alle gesprekspartners bij elkaar te brengen en tot dominante beslisinformatie te komen.

Na realisatie:

Stap 4: De mobiliteitshub is enige tijd in gebruik. Bij goed functioneren is uitbreiding simpel omdat het systeem goed schaalbaar is. Door de modulaire opbouw kunnen minder functionerende elementen eenvoudig worden gewisseld.

Stap 5: De mobiliteitshub wordt (gedeeltelijk) afgebroken. Een groot deel van het materiaal is te hergebruiken omdat vooraf over de gehele levenscyclus is nagedacht. Bovendien maakt de modulaire opbouw het mogelijk om een systeem te hergebruiken in een andere mobiliteitshub.

 

Hub ME-NU op naar de ultieme mobiliteitshub: illustratie van een mobiliteitshub.

Voordelen van de HUB Me-NU! op een rij

Een wit icoon met een lachende smiley en een blauwe achtergrond.
Functies op maat

De functies in een mobiliteitshub hangen sterk af van de lokale context. Met HUB ME-NU! realiseer je op iedere locatie een mobiliteitshub op maat door eindgebruikers de gewenste functies te laten kiezen.

Wit icoon van drie personen met een blauwe achtergrond.
Gebruiker centraal

Door de gebruiker centraal te stellen, borgen we dat de functies in de mobiliteitshub ook daadwerkelijk worden gebruikt. Dit voorkomt dat de mobiliteitshub bestaat uit ongewenste of ongebruikte functies.

Wit icoon van plus-teken met een blauwe achtergrond.
Modulair en schaalbaar

Werken met modulaire systemen maakt het mogelijk om functies in de mobiliteitshub eenvoudig te wisselen. Zo sluit de mobiliteitshub altijd aan bij veranderende behoeften van de eindgebruiker. De standaardafmeting van de mobiliteitshub is één parkeerplaats. Dit faciliteert een eenvoudige groei van straathub naar wijkhub naar regiohub.

Simon van Hees.jpg

Meer weten?

Simon van Hees.jpg
Simon van Hees Adviseur Mobiliteit

Simon zet zich in voor duurzame mobiliteit.