Vergunningentool

De Vergunningentool helpt je het overzicht te behouden van alle benodigde vergunningen in projecten. Zo loop je niet meer achter de feiten aan en worden alle vergunningen op tijd aangevraagd. Daarnaast wordt de actiehouder scherp gehouden, ook nadat aanvragen zijn ingediend. Op deze manier wordt tijdig contact opgenomen met het bevoegd gezag als een aanvraag (te) lang blijft liggen.

Luchtfoto_deventer

De Vergunningentool helpt

Het managen van vergunningstrajecten is niet eenvoudig. Meerdere trajecten lopen vaak door elkaar heen en met name in grote projecten zijn vaak veel verschillende aanvragen nodig.

In de Vergunningentool staan alle vergunningen die nodig zijn voor een project in één overzicht. Per vergunning kunnen enkele parameters worden aangepast, zoals de status van de vergunning en de startdatum van de werkzaamheden. Vervolgens worden de uiterste datum van indienen en de einddatum van de proceduretermijn en de bezwaartermijn automatisch berekend. Middels een kleurencode wordt weergegeven hoe het gaat met de tijdsplanning. De tool zorgt ervoor dat automatisch markeringen worden getoond als het belangrijk is dat er actie wordt ondernomen. Hierdoor wordt voorkomen dat op het laatste moment de boel op scherp moet worden gezet en worden alle aanvragen op tijd ingediend en bijgehouden.

Vergunningentool nieuwbouwwijk

In te zetten voor ieder project

De Vergunningentool bevat alle publiekrechtelijke toestemmingen, waardoor het voor alle projecten kan worden ingezet. Zowel vergunningen als de bijbehorende procedures zijn geautomatiseerd. Hierdoor wordt er gestructureerd gewerkt en dat maakt de juiste procedures inzichtelijk. De Vergunningentool biedt hierdoor ondersteuning aan de nieuwe Omgevingswet en de digitale transitie.

Overzicht voor alle stakeholders

De tool bevat een exportfunctie, waarmee met één druk op de knop een export kan worden gemaakt. Hiermee kunnen projectleiders en opdrachtgevers op ieder gewenst moment inzicht krijgen in de actuele stand van zaken. Zo blijft iedereen op de hoogte en komt niemand voor verrassingen te staan.

Vergunningentool bouw

Voordelen van de Vergunningentool op een rij

Wit icoon van ster met een blauwe achtergrond.
Ondersteuning

Ondersteunend aan de nieuwe Omgevingswet en de digitale transitie.

Wit icoon van een klok op een blauwe achtergrond.
Gestructureerd

Beheert alle benodigde vergunningen binnen de juridische termijnen op één centrale plek.

Wit icoon van plus-teken met een blauwe achtergrond.
Multi-inzetbaar

Voor ieder project in te zetten want alle mogelijke vergunningen zijn voorgeprogrammeerd in de tool.

Sander de Bruin.png

Meer weten over de Vergunningentool?

Sander de Bruin.png
Sander de Bruin Adviseur Ruimtelijke Ordening en vergunningen

Sander werkt aan het managen van vergunningen in ruimtelijke projecten.