EnergieSysteemVergelijker

De ESV is een interactieve online tool om zicht te krijgen op de investeringskosten en de jaarlijkse kosten van verschillende warmtesystemen. Met de eigen woning als startpunt, geeft de tool inzicht in de kosten van warmtesystemen die als alternatief voor verwarmen met aardgas beschikbaar zijn. Het is bedoeld voor bewoners, waarbij de gemeente de tool beschikbaar stelt. De ESV is ondersteunend bij de energietransitie en de doelen vanuit de Transitievisie Warmte.

Een foto van zonnepannelen die op een oranje dak liggen.

Op basis van eigen woning

De warmtetransitie heeft een impact op woningen en de portemonnee van mensen. De kosten en baten van alternatieve warmtetechnieken, zoals een warmtenet of (hybride) warmtepomp, lopen sterk uiteen en zijn lastig te vergelijken. Bijvoorbeeld omdat energieprijzen sterk variëren of gestegen zijn.

Iedere gewenste woning kan als basis dienen voor de berekeningen. Alle relevante variabelen zijn aan te passen, zoals: type woning, energielabel, isolatiegraad, gasverbruik, elektriciteitsverbruik, elektriciteitsprijs, gasprijs, warmteprijs, kosten voor isolatie, kosten voor warmtesysteem, enzovoort.  

Een screenshot van de EnergieSysteemVergelijker. Je ziet hier hoe drie verschillende systemen: een CV, een warmtepomp en warmtenet worden vergeleken.

Terugverdientijd berekenen

De ESV is ook in staat om terug te rekenen vanuit de terugverdientijd. Als ik mijn investering in 10 jaar wil terugverdienen, wat mag een warmtesysteem plus de isolerende maatregelen dan kosten?

Een collage van de EnergieSysteemVergelijker

Aanpassen kostenindicaties

De ESV rekent met actuele indicaties van investeringskosten om een woning geschikt te maken voor een warmtesysteem. Maar de tool laat de gebruiker ook vrij om deze indicaties te wijzigen om bijvoorbeeld te kunnen rekenen op basis van prijzen uit offertes.

Een vergelijking van de kosten van verschillende systemen.

Transparant

Alle onderliggende aannames en kentallen in de ESV zijn gedocumenteerd in een notitie. Dit zorgt dat altijd duidelijk is hoe de systemen zijn doorgerekend en met welke standaard aannames de tool werkt.

Een screenshot van de EnergieSysteemVergelijker. Je ziet een grafiek waar de terugverdientijd van verschillende energiesystemen worden vergeleken.

Voordelen van de EnergieSysteemVergelijker

Wit icoon van een hand die een duim omhoog steekt met een blauwe achtergrond.
Voor gemeenten

Gemeenten kunnen de EnergieSysteemVergelijker inzetten om inwoners handvatten te bieden bij hun keuze voor een passende duurzame warmtetechniek. Bijvoorbeeld in het kader van wijkuitvoeringsplannen.

Een wit icoon met een lachende smiley en een blauwe achtergrond.
Interactief

Huiseigenaren krijgen na het invullen van basisgegevens over de woning in één oogopslag een overzicht van de kosten en baten van de verschillende energiesystemen.

Wit icoon van ster met een blauwe achtergrond.
Actuele parameters

De ESV maakt de kosten voor alternatieve energiesystemen inzichtelijk op basis van actuele parameters. Hiermee ontstaat een op feiten gebaseerde basis voor het nemen van beslissingen.

Anika Steenstra.png

Meer weten?

Anika Steenstra.png
Anika Steenstra Energie consultant

Anika is als consultant op meerdere niveaus actief binnen de warmtetransitie en adviseur voor inpassing van de EnergieSysteemVergelijker.