Hergebruiksonderzoek fietsbruggen voor duurzame infrastructuur

Provincie Noord-Holland

Een foto van een brug in Noord-Holland

In een streven naar duurzame infrastructuur heeft de Provincie Noord-Holland besloten om twee nieuwe bruggen te bouwen, voor zowel snel als langzaam verkeer. Hierbij wordt slim ingespeeld op hergebruik van bestaande fietsbruggen. De +Reuse Quickscan is ingezet om grondig onderzoek te doen naar de herbruikbaarheid van deze bruggen.

Onderzoek naar herbruikbaarheid bruggen

De fietsbruggen, oorspronkelijk gebouwd rond 1981, zijn nog in goede staat en kunnen mogelijk opnieuw worden ingezet. De NEN2767 decompositie methode werd gebruikt om bouwkundige/civiele componenten te identificeren. De +Reuse Quickscan ondersteunde dit onderzoek door snel en gedetailleerd inzicht te bieden in de herbruikbaarheid van individuele componenten.

Cruciale rol van +Reuse Quickscan

De +Reuse Quickscan speelde een cruciale rol in het besluitvormingsproces. Het biedt uitgebreide grondstoffenkennis en stelt snel vast welke onderdelen herbruikbaar zijn. Dit bevordert een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) en gaat verder dan conventionele inspectie- en beoordelingsnormen. Bij inspecties geeft de tool eenvoudig inzicht in de mogelijkheden voor hergebruik.

Een collage van 2 afbeeldingen. De SDG's zijn te lezen en een foto van een tunnel.

Succesvolle resultaten

  1. Uit de +Reuse Quickscan bleek dat bebording, dekken, landhoofden, steunpunten, leuningwerk en eventuele overgangsplaten hergebruikt kunnen worden.
  2. Risico's bij hergebruik werden geïdentificeerd en strategieën voor beheersing werden voorgesteld.
  3. Het onderzoek wees uit welk vervolgonderzoek nodig is om hergebruik te faciliteren en risico's te minimaliseren.

Conclusie

Het onderzoek naar de herbruikbaarheid van fietsbruggen in Noord-Holland is een toonbeeld van duurzaam denken in de infrastructuursector. Met de +Reuse Quickscan als instrument toont de provincie aan dat slim hergebruik niet alleen haalbaar is, maar ook bijdraagt aan een circulaire toekomst.

Josh Sykes.jpg
Josh Sykes Adviseur duurzaamheid gespecialiseerd in bestaande infrastructuur
E-mail Josh

+Reuse Quickscan

De +Reuse Quickscan helpt bij besluitvorming over herbruikbare assets, met diepgaande grondstoffenkennis en snelle waardebepaling.

Een foto van een ronde trap, gemaakt van boven. De trap heeft een bruine kleur.
Josh Sykes.jpg

Meer weten?

Josh Sykes.jpg
Josh Sykes Adviseur duurzaamheid gespecialiseerd in bestaande infrastructuur

Josh helpt klanten om duurzame en circulaire oplossingen voor bestaande infrastructuur te begrijpen en toe te passen.